Pölöske

A falu fekvése, természeti adottságai

A falu története

A Nagy Széchenyi Pölöskén

Régészeti örökség

Látnivalók, nevezetességek

A Pölöskei-tavak

Itt élt közöttünk

A falu gazdasági helyzete

Alapítványok

Programok

Rendezvények

Egyház

Civil szervezetek

Közintézmények

Ez történt...

Vállalkozások

Önkéntes Pont Pölöske

Térkép
Ördögvár
Környezeti érték a tavak mellett kiemelkedő Ördögvár Árpád kori romjaival.
 
A Pölöskei vár maradványai felett mára már erdő található

  Ma a Pölöskei vár maradványai felett bozótos erdő nő

1242-ben másfél éves pusztítás után Magyarország megszabadult a tatár hódoltság közvetlen veszélyétől. Az iszonyatos vihar elvonult, de az elpusztított föld népe tovább rettegett: mikor térnek vissza újból a barbár hódítók.
IV. Béla a tatárok távozása után hazatért az országba. Legsürgősebb feladata az újjáépítés megszervezése volt. Hatalmas erőfeszítéseket tett az ország védelmének megerősítésére is, ezért erős kővárakat építtetett, és várépítésre serkentette a nagybirtokosokat is. Sok-sok kővár épült ebben az időben Magyarországon.
Ezek után konkrétan be tudjuk határolni a Pölöskei vár építésének idejét, amely egy szilárd, kőtégla vár volt, mocsárral, vizesárkokkal körülvéve. A pölöskei vár párhuzamosan épült a következő várakkal együtt: Tátika, Szigliget, Gyulafehérvár, Sólyomkő, Szentgyörgy, Körmend, Siklós, Várpalota, Csesznek, Ugod.
A vár építése 1242-1272 között volt, a várat a Hahót nemzetség építtette, ekkor még Piliskének hívták a települést.
1272-ben a Hahót nembeli Arnold az ellenség kezére játszotta át a várat. Így került a vár az Eördögh, vagy Ördögh család kezére, elnevezését erről a családról kapta. A család korábban nem tartozott a fémjelzett, nemes családok közé, de hűségükkel kiérdemelték, hogy birtokokat kapjanak. A várat 1637-ig az Ördögh család birtokolta. Ekkor Nádasdy Ferenc kapta meg, tőle a Wesselényi összeesküvésben való részvétel miatt a király elvette, és 1677-ben eladta Széchenyi György kalocsai érseknek, testvérének és örököseinek.
A vár a végvári harcok fontos színhelye volt. 1664-ben a törökök több sikertelen ostrom után elfoglalták és felgyújtották. A hamarosan visszafoglalt várat helyreállították, majd 1702-ben I. Lipót parancsára lerombolták.
1932-ben, karácsonykor falubeli fiatalok próbáltak behatolni a várba vezető alagútba. ÉK-i oldalon ugyanis egy nagy vasajtó vezetett be a pincébe. Nem sokáig tudtak haladni, mert a gyertyák a mérges rossz gázos levegőben elaludtak.
Ma a Pölöskei vár maradványai felett bozótos erdő nő. Már csak a falu lakói mesélnek róla a fiataloknak és az idelátogatóknak.


  Az 1664-es pölöskei hősök emlékműve a várrom előtt - fotó

Az 1164-es pölöskei hősök emlékműve


1995-ben emlékművet avattak „Akik hűek voltak mindhalálig”. Az egykori szentély középpontjába állított bazalttömb az emléket tévő alapítvány szándékai szerint az 1664-ben, a török elleni küzdelemben életüket vesztett pölöskei vitézek, s egyúttal a zalai végvári hősök emlékezetét őrzi majd.

 

Témaelválasztó ikon


Mária bölcsője kápolna

Padányi Bíró Márton idejéhez (1745-1762) fűződik a pölöskei kis kápolna építése. Parányisága miatt kedveskedve csak Mária bölcsőjének nevezik. A kápolna körül kb.1 méter magas téglából épített bástyafal volt: 4 m hosszú, 2,70 m széles és falmagassága 3 m. A tetőn a homlokzati részen levő kőkereszttel kb. 5 m magas.
Belső alapterülete kb. 6m². Belsejében egy intarziás grófi ebédlőszekrény volt az oltár .A időjárás viszontagsága igen tönkretette. A falfestmények is igen megkopottak .Az oltáron egy Mária kép a kisded Jézussal.
Padányi Bíró Márton veszprémi püspök naplójában egyértelmű utalás van a kápolnáról: 1753-ban, a kanizsai főesperességben, Pölöskén új kápolnát emelnek.
Freskói Remete Szent Antalt ábrázolják, a remeték ősatyját, a későbbi pálos rend alapítóját. A másik freskó Szent Borbála, a vártüzérek, várak védőszentje, illetve a fogfájósok védőszentje, akit kegyetlenül megkínoztak, s fogai barbár kiverésével büntették vértanúsága előtt.
Barabás atya hivatkozik írásos emlékekre, hagyományokra, hogy a búcsúszentlászlói kápolnát Pölöskéről hozták az angyalok. Találunk utalást 1949-ben, hogy a kálvária kápolna alatt kripta, vagy legalább is nagy kőkoporsóban valami előkelő rangú Széchenyi pihen.
Ebben a kis Mária kápolnában volt a szentmise a pölöskei búcsú napján szeptember 8.án, valamint a pölöskei fogadott ünnepeken: Illés napján /júius 20-án/, Kisboldogasszony előtti szombaton, az úgynevezett Kolera ünnepen, és Szent Vendel napján, október  20-án.
A kápolna építésének ideje ismeretlen. Valószínű, hogy a múlt század /XIX/ első felében készült. A hívek áhitata a kápolnát Mária bölcsőjének nevezte el.


Mária bölcsője titulusú kápolna fotója

"Mária bölcsöje" kápolna

A kápolnában két alkalommal volt szentmise. Kisboldogasszonykor, melyet Mária bölcsője a búcsújának mondták, a másik alkalomra még nem derült fény, csak annyit tudunk, hogy pálos vonatkozása van, mivel a kápolna freskói Remete Szent Antalt, illetve Szent Borbálát ábrázolják.
Összefüggés lehet a vár és a kápolna között, mivel az alagút is innen vezetett le a várba.
A Mária bölcső körül ovális posztamens volt, előtte kovácsoltvas kerítés. A posztamenst 1945 után bontották le, nem kezelték egyházi létesítményként, Széchenyi birtokként emlegették.
 A relikviák a kápolna 1991-es tatarozása alkalmával jöttek elő:  kánontáblák, feszület, és óntányér. A feszületben valaha zeneszerkezet volt. A szobor, mely a feszület jobb és bal oldalát foglalta, hiányzik. A két gyertyatartó, ugyanazon műhely és kéz alkotása. Az oltárt ellopták, több éve, sajnos nem került elő. A festmény jelenleg nem a templomban van, mivel félő, hogy azt is ellopják.
1991-ben elkezdték a kis kápolnát renoválni. Kárpátukrajnai szovjet mester kezdi el. Megtalálták a gyertyatartó hiányzó tüskéjét is a kinti földmunkák alkalmával.
A kápolna falára az évek során, kisboldogasszonyi misére mindig újabb mészréteget raktak, ezáltal a fal 5 cm-rel lett vastagabb. A renoválás alkalmával külszíni freskót is találtak, mely Máriát, karján a kis Jézussal ábrázolja. Feltehetően a Szent család látható a képen, de az is lehet, hogy a harmadik alak Keresztelő Szent János.
Ma a kápolna üresen áll, a kegytárgyakat elszállították onnét, ajtaja zárva. 
 

Témaelválasztó ikon

Római katolikus templom 


A római katolikus templom fotója

A római katolikus templom

A templom falu központjában található.
1949. augusztus 22-én kezdődik meg a mai templom építése. A török időktől kezdve ugyanis nem volt temploma a falunak. Az alapkő ünnepélyes letétele szeptember 8-án, a búcsú napján volt. Fedezet hiányában az építkezés évekig elhúzódott (23 évig). 1952-ben készül el a kórus, 1955-ben a templom belső vakolása, valamint a belső aljzat készül. 1957 a toronyépítés éve. 1958-ra készül el a toronysüveg, és május 14-én felkerül a toronyra a kereszt. Még ebben az évben készül el a tölgyfakazettás mennyezet is „Magor-lemez”-es betéttel. 1959-ben elkészül az oltár-, kórus-, a főbejárati és sekrestye bejárati lépcsőzet, valamint a szószék is betonból. 1960. május 22-én szenteli fel a templomot Dr. Klempa Sándor apostoli kormányzó úr „Szűz Mária szeplőtelen szíve” tiszteletére. 1965-ben készülnek el a padok tölgyfából, 1966-ban pedig a templom külső kőporos vakolása. 1970-ben készítik el a faragott-kő alapú, keresztekkel díszített vaskerítést, majd 1972-ben történik a templomkert parkosítása.Témaelválasztó  ikon

 

Emlékmű és hősi liget

 
„Az 1914-18 és 1939-45 világháború dicsőségesen elhalt pölöskei hősök emlékének. – Vitéz Nagybányai Horthy István Magyarország kormányzóhelyettese 1942.”


Az I. és II. világháború pölöskei hőseinek emlékműve


Ez a felirat szerepel azon az emlékművön, melyet Pölöskén állítottak fel a háborúban elesett honfitársak emlékére. A nagy kő építményen egy sas díszeleg, kiterjesztett szárnyakkal, alatta a régi Magyarország térképe, melynél a felirat: „Így volt – így lesz!”

101 név szerepel az emlékművön, és még egy emlékeztető szöveg: „Gáspár Endre igazgató t.fhdgy. a hősi liget létrehozójának emlékül, aki a világháborúban szerzett sebesülése folytán 1941-ben halt meg.”

 
Az I. és II. világháborús hősök emlékműve

 

Lánya így emlékszik vissza: „Az iskolával szemben lévő, parlagon hagyott, ún. partot (ma is így nevezik) társadalmi munkában  megcsinálták hősi ligetnek, amelyben jelképesen az I. világháborúban elesett pölöskei honvédek jelképes sírjai voltak, egy-egy japán birs virágzott minden fejfa mögött, gyönyörű volt ez a maga idejében. Aztán – talán közadakozásból – megépült a Hősi emlékmű. A második világháború után már semmit nem lehetett látni az egész műből, lerombolták, vagy lepusztult – nem tudom. A japán birseket édesapám saját kezűleg ültette el, sokat dolgozott rajta, arra nagyon emlékszem…”
 
 

Témaelválasztó ikon


Teleki kastély 

A Széchenyi család tulajdonába került az egész terület a török hódoltság után. A vár köveiből építették a 18. században a földszintes egyszerű falusi barokk kastélyt, és két hatalmas emeletes lekontyolt tetőzettel a magtárakat, továbbá az útszéli kis kápolnát és a volt hatalmas kancaistállót.
Széchenyinek nem volt fiúgyermeke, ezért leánya férje, Teleki gróf vette át a birtokot és a vár környékének rétjeit. A hadsereg lovait itt nevelték.
Gróf Széchenyi István ménest telepített 1855-ben, Angliából is hoztak be egyedeket. A ménes híre országos volt, sőt azon túlra is eljutott. Selyemhernyó tenyésztést is folytattak itt. Teleki Tiborné Széchenyi Alizról egy pusztát neveztek el, ott a kastély mellett.
A kastély épületét jelenleg az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet Fajtakísérleti Állomás használja.


A Teleki kastély légi fotója

A Teleki kastély


Témaelválasztó ikon

 

Kishegy, Öreghegy, Örömhegy

 

A faluban élők gyakran látogatnak el a falu határában található szőlőhegyeikre. Örömhegyre már csak nagyon ritkán járnak az emberek, a terület meglehetősen elhanyagolttá vált az elmúlt években. Ma már csak a kishegyi, illetve az öreghegyi szőlőterületek vannak használatban. 

Szőlőtermesztéssel már inkább csak az idősebbek foglalatoskodnak, szinte naponta járnak fel a hegyre, hogy ha csak egy órányi munkával is, de rendezgessék területüket. 
A fiatalabb generáció inkább hétvégi háznak használja a hegyi pincéket, a szőlő nagy részét kivágják, leginkább csak csemegeszőlőt termesztenek, saját fogyasztásra. A pincék területét kicsinosítják, parkosítják, hogy hétvégenként oda látogatva kellemesen kikapcsolódjanak, pihenjenek a természetben. Ehhez nagy mértékben hozzájárul a természet is. Csodálatos kilátás,kellemes csend és harmónia. Témaelválasztó ikon


Platánfák

 

 


 

A falu végén található 3 platánfa, melyek több mint 300 éves múltra tekintenek vissza. Hatalmas méreteik rengeteg csodálkozó tekintetet vonzanak magukra. A fák telepítéséről nem szólnak adatok. Nagy kontrasztú változatNagy kontrasztú változat


Önkormányzatok, Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat intézményei

Közérdekű tájékoztatás

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az önkormányzat rendeletei

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Pölöske Község Önkormányzatának hivatalos honlapja wlink weboldal készítés