Pölöske

A falu fekvése, természeti adottságai

A falu története

A Nagy Széchenyi Pölöskén

Régészeti örökség

Látnivalók, nevezetességek

A Pölöskei-tavak

Itt élt közöttünk

A falu gazdasági helyzete

Alapítványok

Programok

Rendezvények

Egyház

Civil szervezetek

Közintézmények

Ez történt...

Vállalkozások

Önkéntes Pont Pölöske

Térkép
 
Suli Harmónia 2007 Alapítvány
8354 Karmacs, Szent Anna tér 3.
Tel.: 06-83/573-210

Kuratórium elnöke: Kósa Istvánné

Célja:  A Suli Harmónia – 2007 Alapítvány a helyi általános iskola fenntartója. Oktatási intézményhálózata a 2007/2008. tanévtől kezdte meg működését kehidakustányi székhellyel és 11 telephellyel Zala és Vas megyékben.
Működésének alapja a helyi önkormányzatok és az alapítvány közötti partnerség; az iskola fenntartására, a helyi kulturális értékek megőrzésére, és továbbfejlesztésére. Tagintézményei megőrzik egyéni arculatukat, amelyben a helyi kultúra és a helyi pedagógusok szellemi gazdagsága tükröződik, ugyanakkor kiegészül az utazó pedagógusok tehetségével, a közös iskolai programok szemléletformáló lehetőségeivel. A sajátosságok megtartása mellett iskoláink azonos értéket képviselnek a személyiség és a tanulás tiszteletében, az elfogadó, befogadó iskolai légkör megteremtésében.
Az Önkormányzatok kötelező közoktatási feladatuk ellátását továbbra is tandíjmentesen biztosítják, – bár nem fenntartóként –, továbbra is felelősséget vállalnak településük gyermekeiért, az iskola helyben tartásáért. A SH iskolalánc tagintézményei egyenrangú oktatási intézmények, amelyekben a létszámok helyett az oktatás minősége és a szülők elégedettsége jelenthet rangsort.

Kiemelt céljaink:
· az aprófalvas településszerkezet lehetőségeinek feltérképezése a gazdaságos működésért
· a kistérségekkel való szakmai együttműködés, aktív partneri kapcsolatban
· oktatásszervezési innováció a társadalom több rétegének bevonásával
· az élethosszig tartó tanulás fontosságának tudatosítása
· a gyermekek/családok esélyegyenlőségének biztosítása
· az élményszerű tanulás, projektpedagógia és kooperatív technikák gyakorlati alkalmazása
· szakmai párbeszéd ösztönzése, „jó gyakorlatok” gyűjtése, közzététele
· egyenletes szakmai színvonal biztosítása az iskolalánc intézményeiben

Adószám
Számlaszám:
Kékprizma ikon 


Pölöske Községért Közalapítvány
8929 Pölöske, .....................

A kuratórium elnöke: Balázs Gábor


Célja: Az iskola és a civil szervezetek anyagi támogatása.

A pölöskei lakosok személyi jövedelmadójuk 1%-ával támogatják az alapítványt.

Adószám: 18957828-1-20
Számlaszám:

Kékprizma ikon
 


Nagy kontrasztú változatNagy kontrasztú változat


Önkormányzatok, Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat intézményei

Közérdekű tájékoztatás

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az önkormányzat rendeletei

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Pölöske Község Önkormányzatának hivatalos honlapja wlink weboldal készítés