Pápateszér

Vezetők

A falu fekvése, természeti adottságai

A falu története

A r.k. templom és plébánia története

Műemlékek, látnivalók

A falu gazdasági helyzete

Közintézmények

Alapítvány

Programok

Civil szervezetek

Képtár

Térképek
 

Aratás A csorda
Aratás A csorda

1785 és 1949 között a település megháromszorozta lakosainak számát. Igen jelentős fejlődést mutatott 1890 és 1930, amikor lakóépületeinek több mint fele felépült. Ezt a nagymérvű haladást az 1920-ban megnyitott téglagyár is segítette  - tulajdonosai a Nágli fivérek - , ahol eleinte kézzel gyártották a téglát.

Pápateszér lakosságának számbeli alakulása:

1785 -ben   740 fő 1930 -ban 1938 fő
1829 -ben   973 fő 1941 -ben 1950 fő
1857 -ben 1337 fő 1949 -ben 2044 fő
1869 -ben 1319 fő 1960 -ban 1881 fő
1890 -ben 1580 fő 2000 -ben 1312 fő
1910 -ben 1714 fő 2007 -ben 1287 fő

1941-ben a lakosság nagy része a mezőgazdaságban, mások a bányában, illetve az iparban dolgoztak. 1945 után kultúrházat építettek, bővítették a villanyhálózatot; 1968-ban létrehozták az öregek otthonát, tűzoltószertárt, varrodát, három tantermes iskolát építettek; 1969-ben már állatorvosa, védőnője, körzeti orvosa, betegápolója volt, majd fogorvosa.

Fényes-hegyi présházak

Fényes-hegyi présházak

Termelőszövetkezete „Alkotmány” néven 1951-ben alakult, de 1956-ban meg is szűnt. 1952-ben alakult a „Reménység” TSzCs, de érdemben ez sem működött. 1957-ben alakult a termelőszövetkezet  újra, a környék egyik legjobban működő szövetkezete lett. Központi intézkedésre 1976-ban egyesült a csótival és lett „Vörös Hajnal” Csót központtal. A gépparkot egyesítették, Csóton gépállomás létesült, Pápateszére új varrodát építettek. A rendszerváltáskor a termelőszövetkezet felbomlott, a faluban termelő egysége nem maradt. A Pápateszér és Vidéke ÁFÉSZ a régi kocsma helyére felépíti emeletes központját, mely magában foglal egy éttermet, egy élelmiszer vegyesboltot és egy húsboltot. Napjainkban a Zirci ÁFÉSZ üzemelteti az üzletet, az étterem több, mint egy évtizede nem működik. A faluban pékség is működik. A téglagyár mögötti területen kényszervágóhíd épült, amely jelenleg húsüzemként működik.
A tűzoltószertárból kialakított autójavító mára komoly autószervizzé nőtte ki magát, ahol a javításon kívül műszaki vizsgáztatás is folyik. A faluban több fűrészüzem működik, a régi téglagyárat 2007-ben korszerű alagútkemencével, teljesen automatizált gyártósorral szerelték fel. A régi körkemencét elbontották, a régi épületre a magmaradt téglakémény emlékeztet.

Utcarészlet

Utcarészlet

Infrastrukturális helyzet: Az 1980-as években A Farkas- és Fényes-hegyre is kivezetik az elektromos hálózatot. Az iskola 1995-ben tovább bővül egy új tornateremmel. 1992-ben a vezetékes víz, 1994-ben a telefon, 1996-ban a vezetékes gázellátás valósul meg a községben, majd az ivóvíz az említett szőlőhegyekben is elérhető.

 

 Nagy kontrasztú változatNagy kontrasztú változat
PÁPATESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Az önkormányzat intézményei

Közfeladatot ellátó szerv vezetői

KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉS

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Iparűzési adó

Nyilvántartások

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK

Pápateszéri KÖZÖS Önkormányzati Hivatal

Pápateszér Község Önkormányzatának hivatalos honlapja wlink weboldal készítés