Mezőszilas

Köszöntő

A település leírása

A falu története

Partnertelepüléseink

Műemlékek, látnivalók

Híres szilasiak

Programok

Rendezvények

Egyházak

Civil szervezetek

Közintézmények

Ez történt...

Vállalkozások

ÚMFT infovonal:
06 40 638 638

nfu@meh.huwww.nfu.huKözép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

www.kdrfu.hu
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
    Az angol zászló ikonja jelzi, hogy az oldalon lévő magyar szöveg angol nyelven is olvasható.Belső klikk szerepét is betölti.    A francia zászló ikonja jelzi, hogy az oldalon lévő szöveg francia nyelven is olvasható. Belső klikk szerepét is betölti.


Kedves Látogatónk!

Köszöntöm Önt, abból az alkalomból, hogy megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével!

Internetes honlapunk létrehozásában, így elérhetőségünk javításában is az a szándék vezérelt bennünket, hogy javítsuk az itt élő és hozzánk látogató, vagy látogatni kívánók tájékozottságát, bemutassuk településünk történetét, életét, a képviselő-testület, a polgármesteri hivatal és intézményeink munkáját, a közérdeklődésre számot tartó eseményeket, rendezvényeket.
Lehetőséget és teret adjunk a lakosságnak észrevételei, véleménye kifejtésére, ezzel is segítve a kapcsolatok bővítését, az együttgondolkodás erősítését. Kérem, legyen partnerünk ebben.

Tisztelt Olvasó! Kedves Falubelim!

Polgármesterként engem egy érdek vezérel: Megőrizni falunk működőképességét, fenntartani az elért színvonalat, átgondoltan készülni (felkészülni) a következő évek gazdálkodási, fejlesztési feladataira.

Azt vállaltam, hogy a képviselő-testület ez irányú támogatásával:

2007-2008-ban megoldom településünk lakói előtt ismert problémákat, illetve ezzel párhuzamosan az alábbi feladatokat:

•    meghozom a szükséges működésbeli, finanszírozási intézkedéseket, - MEGVALÓSULT, - FOLYTATÓDIK!*
•    garantálom intézményeink biztonságos, ámde racionális működését, - MEGVALÓSULT, - FOLYTATÓDIK!*
•    növelem a falu saját, szabadon felhasználható bevételeit, - MEGVALÓSULT, - FOLYTATÓDIK!*
•    új alapokra helyezem a községi vagyonnal való gazdálkodást, - MEGVALÓSULT! - FOLYTATÓDIK!*
•    felújíttatom mindkét ravatalozónkat, - MEGVALÓSULT!*
•    pályázati források felhasználásával folytatom az útfelújításokat, - MEGVALÓSULT, FOLYTATÓDIK!*
•    a ciklus során megvalósítom az általános iskola felújítását, - MEGVALÓSULT!*
•    a község rendjét, tisztaságát és közbiztonságát egy éven belül érzékelhetően javítom, - REND, TISZTASÁG JÓ, KÖZBIZTONSÁG VÁLTOZÓ; - FELADATOT JELENT!*
•    kiemelt feladatomnak tartom új foglalkoztatási lehetőség megteremtését a faluban, amelynek konkrét előkészítése folyamatban van, - A TÁMOGATÁSI RENDSZER, FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK VÁLTOZÁSA MIATT MEGHIÚSULT!*
•    a munkanélküliség csökkentése, a szociálisan rászorulók foglalkoztatása érdekében kihasználom a közmunka és közhasznú foglalkoztatás pályázati lehetőségeit, - MEGVALÓSULT, - FOLYTATÓDIK!*
•    a falu fejlődését, javát szolgálandó, - maximálisan élni fogok a kistérségi együttműködésben rejlő előnyökkel, - 2012-IG MEGVALÓSULT!  ÚJ KIHÍVÁSOKAT JELENT!*
•    bátran fogok élni a jogszabályok biztosította lehetőségekkel és megkövetelem betartásukat is, - MEGVALÓSULT,- FELADATOT JELENT!*
•  támaszkodni fogok a civil és társadalmi szervezetek, vállalkozók és vállalkozások együttműködésére, szerepvállalására és a társadalmi nyilvánosságra. - JÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS, KÖLCSÖNÖS TISZTELET, A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MUNKÁJÁT FELELŐSSÉG ÉS  NYILVÁNOSSÁG (tv) JELLEMZI!*

Az általam elérhetőnek tartott feladatok felelős számbavételével és közös megoldásában való érdekeltségünkkel felelősségteljes együttműködést kínálok mindenkinek és erre szeretnék szövetkezni mindenkivel!

Önöktől együttműködést és támogatást kérek! - A TELEPÜLÉS TÖBBSÉGÉTŐL MEGKAPTAM! - KÖSZÖNÖM! A JÖVŐBEN IS SZÁMÍTOK MINDEN FALUBELIM TÁMOGATÁSÁRA!*

Kérdéseivel, észrevételivel, javaslataival forduljon bizalommal hozzám és  hivatalunk munkatársaihoz!

*A feladatvállalások személyes értékelésével kiegészítve 2013. november 20-án.

Tisztelettel:

Magyar József
polgármester

 

Légi fotó Mezőszilas községről .A házak teteje és a falu elrendezése - utcái - látszanak.

 

Mezőszilas madártávlatból

 Témaelválasztó ikon

Dear Visitors!

I greet you because of the chance that you honour us with the interest about our village! We have established this website and our accessing became better for the curious people to us. With this site, we can offer you more information, we can present the history of the village, the local life, the work of our delegates and of our mayor, the function of our public institutions, the local organisations and the local programs.
The inhabitants have got the possibility to give us their opinions and remarks; with this they can cause the enlarging of the relations and the force of co-meditation.
Please, be our partner in it!

Dear Readers! Dear People from my village!
Being the mayor I have got just one aim: preservation the good function of our village, maintenance the results obtained so far, preparations for the forthcoming years’ economic and developing objects with a well thought-out plan.
I had accepted that with the aid of the Body of Local Delegates that between 2007 and 2008 I solved the problems known by the inhabitants of the village too. Parallel with these questions:

* I take the necessary functional and financial measures
* I assure our institutions safe and rational function
* I enlarge the village own and optional useable incomes
* I prepare new bases for the management with the local possessions
* I have both morgues renovated
* I continue the renovation of road network with the aid of competitions
* During my cycle, I realize the renovation of primary school
* I make better within one year the order, the cleanliness and the public security of our village
* The most important aim is the creation of new work places and the concrete measures are under way
* The decrease of unemployment; I take advantage of competitions’ possibilities of communal work and   employment for public use on behalf of socially people in need
* I exploit the advantages of cooperation in this small area just for serving the development of the village
* I make the best of the offered possibilities by rules and I require their keeping too
* I will rely on the cooperation between public and private organizations, between companies and contractors; and on the social publicity

I offer everybody cooperation in the attainable tasks and a common compliance! Well, I would like to form an alliance with everybody!

I would like to have cooperation and assistance from you!

If you have got some question, remark or proposition, please, turn to me with confidence or to the members of Mayor Office!

Yours faithfully,
József Magyar
-mayor-

 

Sárga csillag ikon

 

Chers Visiteurs,

Bienvenue chez nous à l’occasion de respecter notre site en le visitant. Nous avons fondé ce site, puis nous l’avons développé pour qu’on puisse améliorer des connaissances des gens qui vivent, de leurs familles et des gens qui vont peut-être visiter notre village. Après nous avons encore le but de présenter l’histoire de notre habitat, de notre vie, de conseil municipal, le travail de maire et de la mairie et en plus des organisations qui attirent l’attention du public.
On veut donner la possibilité et l’espace pour que vous puissiez (et les habitants locaux aussi) présenter vos opinions, vos remarques avec lesquels on élargit nos relations et on renforce la réflexion commune.
Je vous demande, soyons des partenaires dans cette activité !
Chers Lecteurs ; Chers Villageois,

Étant le maire, un seul intéret me conduit et c’est le garde de notre village en un état de marche, la réserve du niveau conquis, la préparation (en bien réfléchissant) de devoirs économiques et de plan de développement des années prochaines.
J’avais accepté qu’avec l’aide du conseil municipal –entre 2007 et 2008- j’ai résolu des problèmes connus devant le public de notre village et en plus parallèlement de cet engagement ces devoirs aussi :

 

• Je prononce des nécessaires mesures financières et des mesures pour le bien fonctionnement
• Je garantis le fonctionnement sûr et rationnel de nos institutions
• J’augmente notre propre recette qu’on peut librèment utiliser
• Je place sur de nouvelles bases la gestion avec le trésor communal
• Je fais rénover tous les deux funérariums
• Je continue la rénovation des routes en utilisant des sources de concours
• Je fais rénover l’école primaire
• Dans un année, j’améliore sensiblement l’ordre, la sécurité et la pureté du village
• Mon but avant tout est la création de nouvelles possibilités de l’emploi dans le village qui est déjà en cours
• J’abuse des possibilités de concours visant le travail d’intérêt général et l’emploi public pour que le taux de chômage puisse baisser; mais avant tout je pense qu’il est important d’aider avec ces programmes aux gens socialement indigents
• J’exploite des possibilités de coopération territorial pour que le village puisse se développer
• Je profite des possibiltés fixées par du règle juridicaire et j’exige son respect aussi
• Je m’appuie sur la coopération avec des organisations civiles et sociales, avec des entrepreneurs et entreprises; je m’appuie sur le public social aussi

 

Je considère mes devoirs comme des choses accessible et en les tenant devant nos yeux -comme ce sont nos communs intérêts- je vous offre une coopération pour tous et c’est pourqui je voudrais coopérer avec tous le monde!

Je demande votre coopération et votre soutien!

Si vous avez des questions, de conseils, des remarques; n’hésitez pas; vous pouvez vous tourner vers moi ou des employés de la mairie!


Avec du respect:
MAGYAR József
Le Maire de Mezőszilas

 
Nagy kontrasztú változatNagy kontrasztú változat


Mezőszilas Község Önkormányzata

Az önkormányzat intézményei

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek. végrehajtása

Közérdekű hírek

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEZÉSRE!

TÁJÉKOZTATÁS

Mezőszilasi KÖZÖS Önkormányzati Hivatal

Mezőszilas Község Önkormányzatának hivatalos honlapja wlink weboldal készítés