Karancsság

A falu fekvése, megközelíthetősége

A falu története

Műemlékek

Nevezetességek

Látnivalók

A falu gazdasági élete

Programok

Rendezvények

Deutsch

In English

Alapítványok

Egyház

Civil szervezetek

Közintézmények

Ez történt ...

Térképek
I. István Általános Iskola
3163 Karancsság, Kossuth út 27.
Tel.: 06-32/400-007
Igazgató: Takácsné Édes Katalin
 

Az iskola a Karancssági és Szalmatercsi Önkormányzatok közös fenntartású intézménye, mely Nógrád megye legújabb, legjobban felszerelt oktatási intézményeinek egyike. Egy új iskola építése vált szükségessé, mivel régi, öt tantermes iskola már nem felelt meg a növekvő igényeknek. A rendszerváltás teremtette meg a feltételeket az új iskola megépítéséhez. 1994. augusztus 20-án volt az avatás. Az I. István nevet a falu István király iránti tisztelete miatt kapta. A 16 tantermes épület tágas, világos, modern, minden igényt kielégít. Az alsó tagozatos tanulók osztálytermi rendszerben tanulnak, míg a felsősök jól felszerelt szaktantermekben sajátíthatják el a különböző tudományágak alapjait. A szaktantermek közül ki kell emelni a fülkés rendszerű nyelvi labort, valamint a természettudományi nagy előadót, mely a fizika, kémia, biológia, földrajz tantárgyak magas színvonalú oktatását teszi lehetővé, teret adva a tanári és tanulói kísérletek számtalan formájának. A technika tantárgyhoz két terem is a diákok rendelkezésére áll: a politechnikai műhely és a háztartástechnika terem.

Az iskolában jelenleg 180 diák tanul – zömében Karancsság és Szalmatercs községekből - 17 pedagógus vezetésével. Munkájukat 6 fő technikai dolgozó segíti. A cigány származású tanulók etnikai foglalkozásokon vehetnek részt, amelynek keretében megismerkedhetnek a cigány kultúrával, valamint lehetőség van a hátrányos helyzetű, tantárgyi nehézségekkel küszködő diákok felzárkóztatására.
 

 

A tanítási órákon kívül az intézmény számos lehetőséget nyújt a szabadidő hasznos eltöltésére: agyagozás, kerámia, szövés, furulya és rajz szakkör, néptánc, sportkör. Az iskola szellemiségével és tárgyi adottságaival megfelel az EU kihívásainak.

A tanulók kedvenc tanterme a tornaterem, ami a testnevelés órák mellett sok sportág gyakorlására nyújt lehetőséget. Kihasználtsága a téli időszakban szinte 100%-os, a helyi és más települések sportegyesületei itt tartják edzéseiket. A tornaterem falát Radics István festőművész 48 m2-es grafitto-ja díszíti. Az alkotásban egyaránt megjelenik a település múltja, jelene és jövője. A főbejárat melletti homlokzaton Bobály Attila "Szent István megkoronázása" című bronzreliefje látható.

Az épületben kapott helyet a Községi Könyvtár is, melyet a diákok és a falu lakói egyaránt látogatnak.
A kiszolgáló helyiségek: a vizesblokk zuhanyzókkal és tágas öltözőkkel, a szertárak, a beteg szoba, a stúdió, a büfé, a titkárság, a tanári szoba és az igazgatói iroda.
Az iskolának hatalmas aulája van, mely az iskolai rendezvényeken túl községi és más programok megrendezésére is alkalmas.
Az iskola környéke rendezett, pihenőpark, sport- és játszóudvar övezi. Napköziotthonos Óvoda
3163 Karancsság, Kossuth út 25.
Tel.: 06-32/400-010
Vezető:
Regős Gyuláné


 


ORVOSI RENDELŐK 

HÁZIORVOSI RENDELŐ

FOGORVOSI RENDELŐ

 

163 Karancsság, Kossuth út 60.

3163 Karancsság, Kossuth át 56.

Tel.:  06-32/400-005

Tel.:06-32/400-165

Háziorvos: Dr. Angyal István

Fogorvos: Dr. Brumár Mihály Védőnői Szolgálat 
3163 Karancsság, Kossuth út 120.
Tel.: 06- 32/400-067
Vezető:  Róka Miklósné védőnő

  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
3163 Karancsság, Kossuth út 64.
Családgondozó : Déne László

Mezőőri szolgálat
3163 Karancsság, Kossuth út 64.
Tel.: 06-20/597-9783

 Vezető : Csuka János  Nagy kontrasztú változatNagy kontrasztú változat


Önkormányzatok, Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat intézményei

KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉS

Útfelújítás pályázati forrásból

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az önkormányzat rendeletei

Karancsság Község Önkormányzatának hivatalos honlapja wlink weboldal készítés