Álmosdwww.magyartelepulesek.hu


Normál változat

Gyászhír!

A falu fekvése, természeti adottságai

A község története

Híres álmosdiak

Műemlékek, látnivalók

A község ékessége

Egyházak

In English

Deutsch

Új színfolt a faluban!

Fanatikus szurkoló levele

Térképek

 

   

Álmosd első írásos említése 1261-ből való Almus néven, - de a település valószínűleg sokkal korábbi eredetű.  Nevét II. (Vak) Béla király (1131-1141) atyjáról, Álmos hercegről kapta. Az Álmos/Almys név török eredetű, jelentése: birodalomszerző.
A XIII- XV.sz között az Ákos nembeli Chyre nemzetség birtoka.
A település lakossága az 1530-as évek elején áttér a református hitre.


 

    

Álmosd neve a magyar történelemben leginkább Bocskai István és hajdúi szabadságharcának 1604 október 15-i győztes csatájának helyszíneként ismert.
A település a XVI-XVII. században magánföldesúri hajdútelepülésként ismert . Várad török kézre kerülése után a falu elpusztul és évtizedekig lakatlanná válik, majd újra benépesül.
A nemesítéseknek köszönhetően a XVIII-XIX. századra Álmosd kisnemesi település (lakóinak 15-20%-a nemesi származású). Az 1738-43 as pestisjárvány idején a falu lakóinak egyharmada elpusztult.
A település görög katolikus vallású lakosainak román és rutén származású ősei ekkor települtek le Álmosdon.
Kölcsey Ferenc gyerekkora egy részét, majd az 1812-15 közötti éveket Álmosdon töltötte.
A XIX. század végén a monarchia Dom Miguel huszárezredének egyik százada évtizedekig itt állomásozott.
Az álmosdi birtokos nemes Miskolczy család tagjai nem csak a település, hanem Hajdú és Bihar vármegyék közéletének is jeles szereplői voltak a XIX-XX. században. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Álmosd települése volt az első az országban ahol az I. világháború helyi áldozatainak emlékművet állítottak.

  Hősök névsora


 

 


 

A II. világháborús emlékmű
Hősök és polgári áldozatok 

  


 A község jelképei
: címere és zászlaja.

A barokkos alakú pajzsban, amelyet arany szegély övez, a pajzs felső kétharmad részében három ezüstszínű buzogányos nádszál, két oldalán aranyszín hétszirmú rozettákkal. A pajzs e részének alapszíne kék. A pajzs alsó egyharmadának alapszíne vörös, középen aranyszínű emberarcú sugárzó nappal. A pajzs fölött aranyszínű ötágú nemesi lombkorona látható, az abroncsán kilenc gyöngyből álló gyöngysorral, amelyek kék és vörös színűek. A korona két szélső és középső ágának alsó részén gyöngy található, mely sorrendben vörös - kék - vörös színű. A címer pajzstakarója mindkét oldalon kék - ezüstszínű.

 

 


weboldal készítésÁlmosd Község Önkormányzata