Álmosd

Gyászhír!

A falu fekvése, természeti adottságai

A község története

Híres álmosdiak

Műemlékek, látnivalók

A község ékessége

Egyházak

In English

Deutsch

Új színfolt a faluban!

Fanatikus szurkoló levele

Térképek

GYÁSZJELENTÉS

Fájdalommal és mély megrendüléssel tudatjuk, hogy szeretett, nagyra becsült Polgármesterünk

PM

FARKAS PÁL
2010. július 4.-én vasárnap hajnalban elhunyt.
Szerető férj, édesapa, nagypapa, dédnagypapa, akinek a család jelentette a szeretetet, s belőlük, az Ő szeretetükből és odaadásukból merített erőt az építészi, önkormányzati és egyéb munkáinak elvégzéséhez.
Eddigi kiemelkedő és elhivatott munkássága Álmosd Község szépségében mutatkozik, szakmai tudása és odaadása az önkormányzati feladatok elvégzésében is testet öltött.
1990 óta polgármestere településünknek. Az általa végzett sok-sok újítás, felújítás, beruházás, a közigazgatási - és a polgármesteri munka sokrétűsége szinte felsorolhatatlan. De mindezeket mindenki tudja és ismeri. Ezek a fejlesztések is emlékét őrzik két keze munkásságának, a polgármesteri tisztségbe vetett hitének köszönhetjük megvalósulásukat.
Tervei alapján a faluban számos családi ház épült építészi tevékenységének aktív szakaszában, valamint ezeken túl önkormányzati intézmény is.
Nagysága és tevékenysége nem csak a településen, hanem annak tágabb környezetében, a megyében, az ország számos területén, valamint az országhatáron túl is megmutatkozott, melyért köszönettel tartozunk.
Minden körülmény között községünk fejlődését tartotta szem előtt, de utolsó nagy beruházási terve sajnálatos módon még nem valósult meg, ez a szennyvízhálózat és a szennyvíztelep kiépítése. Az önkormányzat dolgozói e tekintetben követik az általa kijelölt utat, és azon dolgoznak, hogy ez az eltökélt szándék és a falu lakosai által is elfogadott beruházás megvalósuljon, és az emlékéhez méltóan befejeződhessen. Nélküle szinte lehetetlennek tűnik mindez, de erőt merítünk akaratából és elszántságából.
2010. július 4.-e vasárnap. Mindannyiunk számára megrendítő nap volt. A napok, azóta is szomorúan telnek, de előttünk áll mindenkori vezetőnkként és példaképünkként. A munkánk során megoldandó feladatokat az Ő szellemiségében folytatjuk tovább.
Halála óriási űrt hagy maga után. Példamutató emberi magatartása, megjelenése és kimagasló szakmai tudása elismert és megismételhetetlen emberré tette.
A családját követően mindannyiunk számára pótolhatatlan személyként, nagy egyéniségként őrizzük meg emlékét mindörökké.
Álmosd Község Polgármestere: Farkas Pál.


Munkássága előtt fejet hajtunk, tisztelettel és megbecsüléssel adózunk emlékének.
Álmosd Község Önkormányzata


Témaelválasztó ikon 


Nagy kontrasztú változatNagy kontrasztú változat


Álmosd Község Önkormányzata wlink weboldal készítés